Relatie

Wij verlangen er naar om elkaar en God samen te ontmoeten.

De vaders missie voor jou en mij is:
'Dat wij Zijn uitgesproken liefde kunnen ervaren zodat we het aan de volgende persoon die we ontmoeten kunnen uitdelen'

Het succesvol uitvoeren van de missie van de Vader doen we door het combineren van 2 belangrijke elementen in de juiste volgorde en in balans— de 2 opdrachten die veel christenen kennen als “de grote opdracht” en “het grote gebod”

 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf

Matteus 22;37-39

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Matteus 28:19-20

Het is in het grote gebod om God lief te hebben en anderen waar we de missie van de Vader vinden.
Zijn verlangen voor ons is dat wij Zijn liefde ontvangen en het vervolgens weg kunnen geven, om zo de grote opdracht te vervullen.

Het grote gebod om God lief te hebben is een oproep tot intimiteit; de grote opdracht om erop uit te gaan en discipelen te maken is de oproep tot vruchtbaarheid. Het grote gebod gaat dus vooraf aan de grote opdracht en is een onlosmakelijk onderdeel ervan. 

Het ons verlangen als Safe Haven een familie te zijn die elkaar en God lief heeft , en deze liefde dan vervolgens uitdeelt om ons heen en discipelen maakt